Veelgestelde vragen

Algemene vragen

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 055-5426010. Wanneer wij de telefoon niet opnemen kunt u de voicemail inspreken met uw naam en telefoonnummer. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Deze voicemail kunt u ook inspreken buiten openingstijden. Ook kunt u mailen naar info@willemsenfysiotherapie. Wilt u naar een van onze therapeuten mailen? Op deze pagina ziet u onze medewerkers met daarbij hun eigen e-mailadres.

Parkeren kan bij ons gratis voor de deur, aan de zijkant van ons pand of langs de weg aan de Derk Kamphuisweg.  Wij hebben één invalideparkeerplaats.

afspraken

Een afspraak maken gaat over het algemeen het snelst als u met ons belt op telefoonnummer 055-5426010. Als wij de telefoon niet opnemen, kunnen wij behandeling zijn met een andere patiënt. Spreek dan de voicemail in met naam en uw telefoonnummer en dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. Ook buiten openingstijden kunt u onze voicemail inspreken. U kunt ook het contactformulier invullen. We streven er naar om binnen 48 uur hierop te reageren (weekenden uitgezonderd).

Als u toch niet kunt op het afgesproken moment kunt u bellen op het telefoonnummer 055-5426010. Wanneer wij niet opnemen kunt u de voicemail inspreken. Let op! Als u korter dan 24 uur van te voren de afspraak wilt wijzigen brengen wij deze behandeling in rekening en zal deze niet via de zorgverzekering gaan. U krijgt dus een particuliere factuur hiervan. De kosten hiervan zijn € 39,85.

Fijn dat u van uw klachten af bent. Wanneer u de afspraak wilt annuleren kunt u hiervoor bellen op het telefoonnummer 055-5426010. Wanneer wij niet opnemen kunt u de voicemail inspreken. Let op! Als u korter dan 24 uur van te voren de afspraak afzegt brengen wij deze behandeling in rekening en zal deze niet via de zorgverzekering gaan. U krijgt dus een particuliere factuur hiervan. De kosten hiervan zijn € 39,85.

Als u ziek bent en u niet op uw afspraak kunt komen kunt u deze afzeggen voor 9:00 in de ochtend. Afzeggingen i.v.m. ziekte die via telefoon, voicemail of mail voor 9:00 worden gedaan zullen niet in rekening worden gebracht. Wanneer u te laat bent met afzeggen zullen wij de behandeling in rekening en zal deze niet via de zorgverzekering gaan. U krijgt dus een particuliere factuur hiervan. De kosten hiervan zijn € 39,85.

U staat in de file, door een ziek kind kunt u thuis niet weg of er is een spoedvergadering tussen gekomen. Het kan gebeuren dat u het niet red om op tijd op uw afspraak te verschijnen. Ook in deze gevallen brengen wij de behandeling in rekening, hoe vervelend dat ook kan zijn. De kosten hiervan worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en bedragen €39,85.

Wanneer u niet tijdig afzegt (korter dan 24 uur of in het geval van ziekte niet voor 9:00) krijgt u zelf de rekening van de niet nagekomen afspraak. Wanneer u niet op de afspraak verschijnt hebben wij niet behandeld en kunnen wij dus ook niet een behandeling in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. De rekening voor deze niet nagekomen afspraak zult u dus zelf krijgen. De kosten hiervan zijn € 39,85.

Behandeling

De eerste keer dat u bij ons bent met een klacht duurt de intake 30 minuten. Vervolg behandelingen duren 20 à 30 minuten. Dit is afhankelijk van de soort behandeling. Wanneer wij een afspraak maken om te trainen in de oefenzaal rekenen wij hier 60 minuten voor.

Wanneer u voor de eerste keer bij ons komt zullen wij eerst een intake (of met een duur woord anamnese) plannen. Hierbij zullen we ingaan op uw klacht en u als persoon. Nadat we een goed beeld hebben van de klacht zullen we verder gaan met het onderzoeken van het lichaam. Afhankelijk van de locatie van de klacht zal de therapeut vragen of u bijvoorbeeld uw broek of bovenkleding uit wilt doen. 

Wanneer u voorkeur heeft voor een van onze therapeuten kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak. Niet alle therapeuten hebben dezelfde specialisaties. Wanneer wij u bij een andere collega willen inplannen doen we dit in overleg.

Komt u de eerste keer in de praktijk en u heeft nog niet eerder een afspraak bij ons gehad? Neem dan een geldig legitimatie bewijs, zoals een rijbewijs of ID-kaart mee. Hiermee kunnen we al uw gegevens in ons systeem zetten. Een zorgpasje is niet nodig. Wanneer u bent doorverwezen door een arts of specialist, dient u deze verwijzing ook mee te nemen. Tevens neemt u een groot badlaken voor over de behandeltafel mee.

Wanneer u geopereerd bent aan bijvoorbeeld een knie of een heup en u woont in de omgeving van de praktijk, dan komen we bij u aan huis. Wanneer u weer in de auto kunt zitten en gebracht kunt worden of u mag zelf weer autorijden, worden de afspraken in de praktijk gepland. Wanneer u niet beschikt over vervoer of rijbewijs is dat geen reden om aan huis te komen. Voor behandeling aan huis hebben wij een verwijzing van (huis)arts of specialist nodig.

Wanneer u niet beschikt over vervoer of een rijbewijs dan is dat geen reden dat wij aan huis komen.

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt niet meer vergoed in de basisverzekering (op een paar uitzonderingen). Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, dan wordt uw behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Hoeveel behandelingen er vergoed worden, is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende pakket. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wanneer u geen aanvullende zorgverzekering heeft voor fysiotherapie, of wanneer deze al volledig verbruikt is, zullen de behandelingen bij u gedeclareerd worden. Voor de tarievenlijst, klik hier. Houdt ook rekening met behandelingen die door een andere praktijk zijn uitgevoerd. Deze tellen per kalenderjaar ook mee in de vergoeding. Wilt u niet meer betalen dan de verzekering vergoed? U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Bij Willemsen Fysiotherapie rekenen wij geen extra kosten voor verschillende onderzoeks-/therapievormen, zoals echografie of Shockwave therapie. Mogelijk kunnen wij u wel adviseren om bepaald (oefen)materiaal aan te schaffen ter bevordering van uw herstel.

Bij operaties aan het bewegingsapparaat (bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie) wordt bijna in alle gevallen fysiotherapie (deels) vergoed. Hiervoor krijgt u een verwijzing van de chirurg/arts/specialist. We noemen dit chronisch en hoort daar een chronische code bij. Dit wil zeggen dat we van te voren al verwachten dat u voor langere tijd fysiotherapie nodig heeft. Bij alle chronische codes spreken we pas van chroniciteit vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden op de volgende manier vergoed. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie, worden de behandelingen hieruit vergoed. Wanneer u geen 20 behandelingen in het pakket heeft, of u heeft al een deel gebruikt in het lopende jaar, dan krijgt u van deze behandelingen rekeningen particulier (klik hier voor de tarievenlijst). Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen dan vergoed vanuit de basiszorgverzekering (chronische code). De duur van de chronische code is verschillend per soort operatie. Mocht er nog (een restant van de) eigen risico openstaan, dan zal de zorgverzekeraar eerst hierop aanspraak maken. Daarna komt de vergoeding vanuit de basisverzekering. Let op: de eerste 20 behandelingen en de eventuele rekeningen hiervan zijn eenmalig. Wel wordt er bij het ingaan van een nieuw kalenderjaar weer aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Als u op eigen initiatief bij de ons een afspraak heeft gemaakt wordt er geen gebruik gemaakt van het eigen risico. Hoe het zit met de vergoeding kunt u vinden bij de vraag ‘wordt mijn behandeling vergoed?’. Wanneer u bent geopereerd of er een andere reden is dat we gebruik maken van een chronische code dan kan het zijn dat we het eigen risico (deels) gebruiken. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de vraag ‘Ik ben geopereerd. Hoe werkt dat met fysiotherapie?’ en ‘Hoe werkt een chronische vergoeding?’.

Een verwijzing van de huisarts heeft bijna in alle gevallen geen invloed op de vergoeding. Een aantal jaren geleden is de verplichte verwijzing van de huisarts voor fysiotherapie komen te vervallen. Dit maakt het voor u makkelijker om direct een afspraak te maken met uw fysiotherapeut, maar heeft ons fysiotherapeuten een belangrijke verantwoordelijkheid gebracht, namelijk het uitsluiten van ziektebeelden die niet in de fysiotherapie praktijk horen. Kortom, voorheen was het de huisarts die bepaalde of het goed was dat u naar de fysiotherapeut zou gaan, tegenwoordig moet de fysiotherapeut bepalen of het misschien beter is dat u toch eerst even naar de huisarts gaat. Dit doen uw therapeut door een aantal vragen te stellen die u wellicht soms vreemd in de oren zullen klinken maar die voor uw veiligheid wel belangrijk zijn om te stellen. Als de screening geen bijzonderheden oplevert gaan uw therapeut verder met de anamnese.

Het kan zijn dat u een aandoening heeft die valt onder de lijst van chronische lijst fysiotherapie. In dat geval heeft u recht op langdurige fysiotherapie die (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Hiervoor is er een chronische machtiging nodig van de huisarts of medisch specialist. De eerste 20 behandelingen zijn hiervoor altijd voor eigen rekening. Indien er een aanvullende zorgverzekering is afgesloten, zullen de behandelingen eerst hiervandaan vergoed worden. De overige behandelingen zult u vervolgens zelf moeten betalen tot en met behandeling 20. Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen dan vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Mocht er nog (een restant van de) eigen risico openstaan, dan zal de zorgverzekeraar eerst hierop aanspraak maken. Een voorbeeld: u krijgt in maart een nieuwe knie en heeft 12 behandelingen fysiotherapie in uw aanvullende verzekering zitten. De eerste 12 behandelingen komen dan uit de aanvullende verzekering. Behandeling 13-20 zult u vervolgens zelf moeten betalen. Vanaf behandeling 21 wordt het voor 12 maanden (vanaf de operatiedatum) vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij kan dus nog aanspraak gemaakt worden op uw eigen risico. In het voorbeeld wordt u in maart geopereerd. Bij het ingaan van het nieuwe jaar hoeft u dan niet opnieuw die eerste 20 behandelingen te betalen. Wel wordt er bij het ingaan van het nieuwe jaar weer aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Nota bene, wanneer de huisarts verteld dat het om chronische klachten gaat, bijvoorbeeld langdurige rugklachten, wil dit niet zeggen dat deze ook chronisch vergoed worden. Wanneer een arts aangeeft dat het chronisch is, wil nog niet zeggen dat dit ook zo door de zorgverzekering wordt gezien

Hoeveel behandelingen er worden vergoed, hangt af van de hoogte van uw aanvullende zorgverzekering. Dit kunt u controleren in uw polisvoorwaarden. Indien u geen aanvullende zorgverzekering heeft, of alle behandelingen zijn al (elders) verbruikt, dan brengen wij de afspraak bij u persoonlijk in rekening. Voor de tarieven, klik hier.

Wanneer u door uw (huis)arts doorverwezen bent met slijtage/artrose klachten van de knie of heup krijgt u 12 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Wanneer uw eigen risico (nog) niet (volledig) op is, betaalt u eerst het eigen risico. Na 12 maanden na de 1e behandeling heeft u opnieuw recht op 12 behandelingen. De vergoeding is per 12 maanden.

Op dit moment is er nog een onderzoek lopende of herstelzorg na een doorgemaakte Covid-19 infectie effectief is. Zolang de resultaten hiervan nog niet bekend zijn, is er een uitzondering gemaakt om deze herstelzorg vanuit de basisverzekering te vergoeden. Hier zijn echter wel een aantal regels aan verbonden. Zo moet er een verwijzing van huisarts of medisch specialist zijn en zit er een beperking op het aantal behandelingen en de behandelduur. Meer informatie over de vergoedingen kunt u hier lezen.

Sporten

Wanneer u geen klachten heeft, maar wel wil komen trainen om aan uw fitheid te werken hebben wij sportabonnementen. Dit valt niet onder fysiotherapie. Voor een sportabonnement betaalt u een vast bedrag per maand waarbij u in een sportgroep onder begeleiding of supervisie van een fysiotherapeut met een sportschema aan de slag gaat. Wanneer u nog nooit eerder bij ons in de praktijk bent geweest, doen wij altijd wel eerst een intakegesprek om onder andere uw gezondheid in kaart te brengen. Voor de tarieven van de sportabonnementen klikt u hier.

Een fysiotherapie behandeling kan ook bestaan uit oefentherapie waarvoor u in de oefenzaal aan de slag gaat. Hierbij ligt er een fysieke klacht hier aan te grondslag. Wanneer deze klacht is verholpen stopt de behandeling of u gaat in overleg van uw therapeut over op een sportabonnement. Met dit abonnement kunt u ook preventief aan de slag. U maakt zowel in het geval van een behandeling, als het trainen met een abonnement een afspraak. Vrij komen binnenlopen om te trainen is niet mogelijk in verband met de bezetting de groepen.

We hebben drie soorten abonnementen. Een 3, 6 en 12 maanden abonnement. Het abonnement van 3 maanden stopt automatisch na deze periode. De 6 en 12 maanden abonnementen worden na deze duur stilzijgend verlengt per maand. Voor de tarieven van de sportabonnementen, klik hier

Bij het opzeggen van uw abonnement dient u dit per mail kenbaar te maken. Voor een 6 maanden abonnement geldt uiterlijk 1 maand van te voren en bij een 12 maanden abonnement uiterlijk 3 maanden van tevoren. U kunt uw opzegging mailen naar: sport@willemsenfysio.nl

Indien u, uiterlijk 1 maand van tevoren per mail laat weten dat u minimaal 1 week of meerdere weken niet aanwezig kunt zijn worden deze trainingen opgeschort (= niet betalen). U dient uw opschorting te mailen naar: sport@willemsenfysio.nl

Alleen het 3 maanden abonnement stopt automatisch. Voor een 6 maanden abonnement geldt uiterlijk 1 maand van tevoren en bij een 12 maanden abonnement uiterlijk 3 maanden van tevoren. U kunt uw opzegging mailen naar: sport@willemsenfysio.nl. Uw abonnement wordt anders stilzwijgend verlengt met de duur van de betreffende opzegtermijn,

GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)

Voor het GLI programma van 2 jaar zijn er een aantal inclusie criteria

  • Leeftijd >18 jaar
  • Voldoende motivatie om het complete CooL programma van twee jaar te doorlopen. Dit ter beoordeling van de verwijzer en de uitvoerder
  • Overgewicht: BMI 25-30 en met een (matig) verhoogd risico (diabetes, hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk en/of cholesterol, inactiviteit)
  • Óf obesitas: BMI > 30

Wanneer u aan de inclusiecriteria voldoet (zie ‘Wanneer kom ik aanmerking voor het GLI programma?’ kunt u dit bespreken met uw huisarts. Deze schrijft dan een digitale verwijzing voor deelname aan het leefstijlprogramma. 

Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Beide programma-delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3.5 uur aan individuele gesprekken. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Wij hebben momenteel twee opties voor de groepen. Woensdagmiddag van 15:30-17:00 en woensdagavond van 19:00-20:30. U kunt zich voor één of meerdere groepen aanmelden. Wanneer u van de huisarts een verwijzing heeft (die digitaal naar ons verstuurd moet worden), nemen wij contact met u op. Voordat we het intakegesprek kunnen plannen wordt u eerst op een wachtlijst geplaatst. Er mag namelijk maar maximaal 3 maanden tussen het intakegesprek zitten en de eerste groepsbijeenkomst. Wanneer wij minimaal 8 deelnemers op de wachtlijst hebben staan, wordt er weer contact met u opgenomen voor het plannen van het intakegesprek. Dan laten we u ook weten wanneer de eerste acht groepsbijeenkomsten zijn.