GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE (GLI)

Van diagnose tot concreet behandelplan

Wat is Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)?

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht met als doel gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven. De GLI wordt volledig door de basisverzekering vergoed. Het programma wat wij aanbieden heet de Cool interventie: coaching op leefstijl. Het CooL-programma kijkt niet alleen naar voeding en beweging, maar ook naar slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.

Wat kan GLI voor u betekenen?

Het doel van de GLI/CooL is om begeleiding te krijgen bij gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes, gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen. Ook leert u hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan en wordt u bewust van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Beide programma-delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3.5 uur aan individuele gesprekken. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Om deel te nemen aan het CooL-programma is een verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer komt u in aanmerking voor de GLI?

  • Leeftijd >18 jaar
  • Voldoende motivatie om het complete CooL programma te doorlopen. Dit ter beoordeling van de verwijzer en de uitvoerder
  • Overgewicht: BMI 25-30 en met een (matig) verhoogd risico (Diabetes, hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk en/of cholesterol, inactiviteit
  • Óf obesitas: BMI > 30

Afspraak maken

Bij Willemsen Fysiotherapie is Anouk Lieferink werkzaam als leefstijlcoach. Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden of voor het maken voor een afspraak kunt u telefonisch contact met hem opnemen via het nummer 055-5426010 of een mail sturen naar GLI@willemsenfysio.nl.