Brengt uw lichaam in kaart

Echografie

Met echografie, of beter gezegd MSU [Musculo Skeletal Ultrasound], kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat: dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeursen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Willemsen Fysiotherapie in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen.

Willemsen Fysiotherapie beschikt over een uitermate geavanceerd echosysteem. Hieraan is een groot LCD verbonden waardoor u zelf tijdens het onderzoek mee kunt kijken. Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door tijdens deze periode met regelmaat echografisch onderzoek te doen, dit is met name een uitkomst indien snel herstel gewenst is, bijvoorbeeld bij sportblessures.

Wat heeft echografie te bieden?

Echografie biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat.
Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. De fysiotherapeut die het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De fysiotherapeut kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

Enkele voorbeelden van diagnoses welke gesteld kunnen worden via Echografie:

  • Ontsteking
  • Rupturen [scheuring]
  • Vochtophopingen
  • Dislocaties
  • Cystes
  • Laesies [beschadiging]
  • Calcificaties [verkalking]

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?

Het gebruik van echografie bij Willemsen Fysiotherapie heeft als doel visueel inzicht te krijgen in het vermeende ziektebeeld van de patiënt. Hierdoor kan er sneller en specifieker [bijvoorbeeld locatie en afmeting van een beschadiging] een diagnose worden gesteld en het meest juiste behandelplan worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde behandelplan. Indien nodig kan het behandelplan tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Tarieven echografie

Omdat wij van Willemsen Fysiotherapie overtuigd zijn van de meerwaarde van echografie binnen de fysiotherapie hebben wij besloten dat, mits geïndiceerd, de echografie zonder extra kosten wordt uitgevoerd als aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek en als extra service naar onze patiënt.

Meer informatie? 055 - 5426010 afspraak maken