Echografie

Brengt uw lichaam in kaart

Wat is echografie?

Met echografie, of beter gezegd MSU [Musculo Skeletal Ultrasound], kunnen opnamen gemaakt worden van de oppervlakkige structuren van het houdings- en bewegingsapparaat: dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Willemsen Fysiotherapie in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen.

Echografie is een laagdrempelige methode om diagnostische informatie te verkrijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. De fysiotherapeut die het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De fysiotherapeut kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

Wat kan echografie voor u betekenen?

Willemsen Fysiotherapie beschikt over een geavanceerd echosysteem. Hieraan is een beeldscherm verbonden waardoor u zelf tijdens het onderzoek mee kunt kijken. Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door tijdens deze periode met regelmaat echografisch onderzoek te doen, dit is met name een uitkomst indien snel herstel gewenst is, bijvoorbeeld bij sportblessures.

Voor welke klachten wordt echografie ingezet?

  • Ontstekingen
  • Peesklachten
  • Rupturen (scheuring)
  • Vochtophopingen
  • Dislocaties
  • Cystes
  • Laesies (beschadiging)
  • Calcificaties (verkalking)

Afspraak maken

Bij Willemsen Fysiotherapie zijn er 2 therapeuten werkzaam die echografie uitvoeren. Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden of voor het maken voor een afspraak kunt u telefonisch contact met hem opnemen via het nummer 055-5426010 of een mail sturen naar info@willemsenfysio.nl.