Reglement SMT

Reglement SMT (SPORT MEDISCHE TRAINING)

1. Het lidmaatschap van de Sport Medische Training (SMT) wordt altijd per doorlopende machtiging voldaan, deze wordt altijd de laatste week van de maand van uw bankrekening afgeschreven, dit betreft de betaling voor de komende maand,

2. Uw éénmalige inschrijfgeld bedraagt € 15,=

3. Bij het opzeggen van uw abonnement dient u dit per mail kenbaar te maken. Voor een 6 maanden abonnement geldt uiterlijk 1 maand van te voren en bij een 12 maanden abonnement uiterlijk 3 maanden van tevoren. U kunt uw opzegging mailen naar: sport@willemsenfysio.nl Uw abonnement wordt anders stilzwijgend verlengt met de duur van de betreffende opzegtermijn,

4. Indien u, uiterlijk 1 maand van tevoren per mail laat weten dat u minimaal 1 week of meerdere weken niet aanwezig kunt zijn worden deze trainingen opgeschort (= niet betalen). U dient uw opschorting te mailen naar: sport@willemsenfysio.nl

5. Wilt u wijzigingen of het verplaatsen van trainingen doorgeven, dit kunt u doorgeven middels het versturen van een app-bericht via Whats-App*, mobielnummer: 06—201 503 83

6. Aktief Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor diefstal en ongeval tijdens training,

7. Het is verplicht om tijdens de training een handdoek mee te nemen en schone droge schoenen te dragen, dit in verband met hygiëne, veiligheid en duurzaamheid van de apparatuur

8. U bent verplicht zich aan de regels van de SMT te houden en de aanwijzingen van de begeleidende fysiotherapeut op te volgen

9. Indien u twijfelt over uw gezondheid bent u verplicht dit voor de les aan uw begeleider kenbaar te maken

10. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd, u wordt hierover tijdig geïnformeerd