Belangrijk om te weten voor uw afspraak

Hoe ziet een fysiotherapeutische afspraak eruit?

Voordat we een behandeling starten, doen we eerst een screening, intake, onderzoek en diagnose-/indicatiestelling.

Screening

Een aantal jaren geleden is de verwijzing van de huisarts voor fysiotherapie komen te vervallen (mag nog wel maar hoeft niet meer). Dit maakt het voor u makkelijker om direct een afspraak te maken met uw fysiotherapeut. Hierdoor hebben wij als fysiotherapeut een belangrijke verantwoordelijkheid  gekregen, het uitsluiten van ziektebeelden die niet in de fysiotherapie praktijk horen. Kortom, voorheen was het de huisarts die bepaalde of het goed was dat u naar de fysiotherapeut zou gaan, tegenwoordig moet de fysiotherapeut bepalen of het misschien beter is dat u toch eerst even naar de huisarts gaat. Dit doet uw therapeut door een aantal vragen te stellen die u wellicht soms vreemd in de oren zullen klinken maar die voor uw veiligheid wel belangrijk zijn om te stellen. Als de screening geen bijzonderheden oplevert gaan uw therapeut verder met de anamnese.

Anamnese

Tijdens de anamnese (duur woord voor vraaggesprek betreffende uw klacht) gaan wij dieper in op uw klacht. Zo probeert uw therapeut een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te vormen betreffende  uw klacht en beperkingen. Al deze informatie zal uw therapeut gebruiken om een idee te krijgen over de oorzaak uw klachten. Aansluitend volgt het lichamelijk onderzoek om uw klacht nog duidelijker in kaart te brengen.

Onderzoek

Tijdens het lichamelijk onderzoek gebruikt uw therapeut verschillende technieken om te bepalen of er problemen bestaan in uw beweeglijkheid, spier/pees structuren, kracht/uithoudingsvermogen, coördinatie en/of zenuwstructuren. Ook wordt er (indien nodig) stilgestaan bij de zogenaamde psychosomatische component. Deze component heeft betrekking op omgang met pijn, stress, angst etc. en hoe deze eventueel gerelateerd is aan uw klacht. In onze praktijk maken wij indien nodig gebruik van echografie om een nog duidelijker beeld te krijgen van uw klacht.

Diagnose/indicatie

Als het onderzoek is afgerond heeft uw therapeut voldoende informatie om een diagnose en indicatie te stellen. Kortom de therapeut legt u uit wat er aan uw lichaam mankeert en bepaalt of hij u kan helpen of niet.

Behandelplan

Als uw therapeut heeft besloten dat u gebaat bent bij een fysiotherapeutische behandeling zal deze met u het behandelplan bespreken. Uw therapeut geeft hierin aan welke behandelmethoden er gebruikt zullen worden. Ook bespreekt hij/zij hoeveel behandeling er globaal nodig zullen zijn en wat u kunt verwachten qua beloop.

Indien u akkoord geeft voor het behandelplan, kan er (mits er nog voldoende tijd is) direct behandeld worden of wordt er een nieuwe afspraak ingepland voor de eerste behandeling.

Door na elke behandeling te evalueren, kan uw therapeut snel schakelen en boekt u gericht resultaten en kunt u snel weer genieten van bewegen.

Hoe komt u bij een fysiotherapeut terecht:

U kunt dus zowel met als zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut. U krijgt bijvoorbeeld een verwijzing van een arts of medisch specialist in het ziekenhuis of revalidatie centrum.

Zoals hierboven reeds vermeld heeft u geen verwijzing meer nodig maar in sommige chronische gevallen is het wel goed om een verwijzing te hebben. Dit heeft te maken met de vergoeding van uw zorgverzekeraar, bij langdurige trajecten (denk hierbij aan een nieuwe heup/knie, voorste kruisband operatie, COPD, artrose etc.) worden deze uit de basisverzekering vergoed. Het is dus altijd goed om bij chronische klachten na te vragen of u hiervoor in aanmerking komt.

 Wat kost fysiotherapie?

De kosten van fysiotherapie zijn afhankelijk van het soort behandeling en welke zorg door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar vindt u de betreffende kosten terug onder het kopje tarieven op deze website. Willemsen Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Bij Willemsen Fysiotherapie rekenen wij geen extra kosten voor verschillende onderzoeks-/therapievormen, zoals echografie of Shockwave therapie. Mogelijk kunnen wij u wel adviseren om bepaald (oefen)materiaal aan te schaffen ter bevordering van uw herstel.